Home » باشگاه خبر ورزشی » بازگشت شفیعی به ترکیب تراکتورسازی

بازگشت شفیعی به ترکیب تراکتورسازی

بازگشت شفیعی به ترکیب تراکتورسازی
خالد شفیعی که در بازی قبل تیمش به دلایل انضباطی غایب بود، برابر پاختاکور به عنوان یارجانشین در ترکیب تراکتورسازی حضور یافت.

بازگشت شفیعی به ترکیب تراکتورسازی

خالد شفیعی که در بازی قبل تیمش به دلایل انضباطی غایب بود، برابر پاختاکور به عنوان یارجانشین در ترکیب تراکتورسازی حضور یافت.
بازگشت شفیعی به ترکیب تراکتورسازی

فروش بک لینک

About