Home » باشگاه خبر ورزشی » بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهر

بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهر

بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهر
ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه فولادشهر اصفهان بازدید کرد.

بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهر

ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه فولادشهر اصفهان بازدید کرد.
بازدید ناظر AFC از ورزشگاه فولادشهر

فروش بک لینک

About