Home » باشگاه خبر ورزشی » این رسمش نبود آقای طاهری!

این رسمش نبود آقای طاهری!

این رسمش نبود آقای طاهری!

خبرآنلاین: مدیرعامل پرسپولیس تیمش را در مقطعی حساس تنها گذاشت. پرسپولیس این روزها در یکی از حساس ترین مقاطع خود، مدیرعامل ندارد …

این رسمش نبود آقای طاهری!

خبرآنلاین: مدیرعامل پرسپولیس تیمش را در مقطعی حساس تنها گذاشت. پرسپولیس این روزها در یکی از حساس ترین مقاطع خود، مدیرعامل ندارد …

(image)
این رسمش نبود آقای طاهری!

About