Home » عکس های ورزشی » این بازی مثلا بدون تماشاگر است(عکس)

این بازی مثلا بدون تماشاگر است(عکس)

این بازی مثلا بدون تماشاگر است(عکس)
در مسابقه ای که قرار بود با حکم کمیته انضباطی بدون تماشاگر برگزار شود نزدیک به 60 -70 تماشاگر با خیال راحت روی سکوها نشستند و این بازی را تماشا کردند.

این بازی مثلا بدون تماشاگر است(عکس)

در مسابقه ای که قرار بود با حکم کمیته انضباطی بدون تماشاگر برگزار شود نزدیک به 60 -70 تماشاگر با خیال راحت روی سکوها نشستند و این بازی را تماشا کردند.
این بازی مثلا بدون تماشاگر است(عکس)

فروش بک لینک

About