Home » باشگاه خبر ورزشی » ایتالیا امیدوار به حذف ایران از جام جهانی روسیه!

ایتالیا امیدوار به حذف ایران از جام جهانی روسیه!

ایتالیا امیدوار به حذف ایران از جام جهانی روسیه!

ایسنا: به نقل از توتو اسپورت، تیم ملی ایتالیا ناکام بزرگ انتخابی جام جهانی بود و نتوانست جواز حضور در این رقابت ها را به دست بیاورد …

ایتالیا امیدوار به حذف ایران از جام جهانی روسیه!

ایسنا: به نقل از توتو اسپورت، تیم ملی ایتالیا ناکام بزرگ انتخابی جام جهانی بود و نتوانست جواز حضور در این رقابت ها را به دست بیاورد …

(image)
ایتالیا امیدوار به حذف ایران از جام جهانی روسیه!

About