Home » باشگاه خبر ورزشی » ایتالیایی ها امیدوار به حذف ایران از جام جهانی!

ایتالیایی ها امیدوار به حذف ایران از جام جهانی!

ایتالیایی ها امیدوار به حذف ایران از جام جهانی!

ایسنا: به نقل از توتو اسپورت، تیم ملی ایتالیا ناکام بزرگ انتخابی جام جهانی بود و نتوانست جواز حضور در این رقابت ها را به دست بیاورد …

ایتالیایی ها امیدوار به حذف ایران از جام جهانی!

ایسنا: به نقل از توتو اسپورت، تیم ملی ایتالیا ناکام بزرگ انتخابی جام جهانی بود و نتوانست جواز حضور در این رقابت ها را به دست بیاورد …

(image)
ایتالیایی ها امیدوار به حذف ایران از جام جهانی!

About