Home » عکس های ورزشی » انتقام دیجیتال از IWF/ سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک شد (عکس)

انتقام دیجیتال از IWF/ سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک شد (عکس)

انتقام دیجیتال از IWF/ سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک شد (عکس)
هکرهای ایرانی در یک حرکت انتقامی سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری را هک کردند.

انتقام دیجیتال از IWF/ سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک شد (عکس)

هکرهای ایرانی در یک حرکت انتقامی سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری را هک کردند.
انتقام دیجیتال از IWF/ سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری هک شد (عکس)

طاووس موزیک

About