Home » عکس های ورزشی » انتقاد مادر خامس رودریگز از زیدان(عکس)

انتقاد مادر خامس رودریگز از زیدان(عکس)

انتقاد مادر خامس رودریگز از زیدان(عکس)
خامس رودریگز از یک بازیکن ثابت در رئال مادرید به یک نیمکت نشین تبدیل شده و در برنامه های اولیه زیدان دیگر جایی ندارد که این مساله با واکنش مادر این بازیکن روبرو شده است.

انتقاد مادر خامس رودریگز از زیدان(عکس)

خامس رودریگز از یک بازیکن ثابت در رئال مادرید به یک نیمکت نشین تبدیل شده و در برنامه های اولیه زیدان دیگر جایی ندارد که این مساله با واکنش مادر این بازیکن روبرو شده است.
انتقاد مادر خامس رودریگز از زیدان(عکس)

بک لینک

About