Home » باشگاه خبر ورزشی » انتقاد طعنه دار شیخ سعودی از رامون دیاز

انتقاد طعنه دار شیخ سعودی از رامون دیاز

انتقاد طعنه دار شیخ سعودی از رامون دیاز

ایسنا: الهلال عربستان فصل قبل توانست بازی های درخشانی را در لیگ قهرمانان آسیا به نمایش بگذارد و به فینال راه پیدا کند. …

انتقاد طعنه دار شیخ سعودی از رامون دیاز

ایسنا: الهلال عربستان فصل قبل توانست بازی های درخشانی را در لیگ قهرمانان آسیا به نمایش بگذارد و به فینال راه پیدا کند. …

(image)
انتقاد طعنه دار شیخ سعودی از رامون دیاز

About