Home » باشگاه خبر ورزشی » انتقاد سپهوند از فدراسیون: بی‌تفاوت شده‌اند

انتقاد سپهوند از فدراسیون: بی‌تفاوت شده‌اند

انتقاد سپهوند از فدراسیون: بی‌تفاوت شده‌اند
بوکسور سنگین وزن تیم ملی ایران می‌گوید فدراسیون بوکس هیچ حمایتی از ملی‌پوشان برای موفقیت در رقابت‌های انتخابی تیم ملی انجام نداد.

انتقاد سپهوند از فدراسیون: بی‌تفاوت شده‌اند

بوکسور سنگین وزن تیم ملی ایران می‌گوید فدراسیون بوکس هیچ حمایتی از ملی‌پوشان برای موفقیت در رقابت‌های انتخابی تیم ملی انجام نداد.
انتقاد سپهوند از فدراسیون: بی‌تفاوت شده‌اند

خرید بک لینک

About