Home » باشگاه خبر ورزشی » انتقاد تند علی کریمی نسبت به عادل فردوسی پور

انتقاد تند علی کریمی نسبت به عادل فردوسی پور

انتقاد تند علی کریمی نسبت به عادل فردوسی پور

شماره هشت عصیانگر این روزهای فوتبال ایران نسبت به بی توجهی عادل فردوسی پور نسبت به درخواستش برای مناظره واکنش نشان داد.

انتقاد تند علی کریمی نسبت به عادل فردوسی پور

شماره هشت عصیانگر این روزهای فوتبال ایران نسبت به بی توجهی عادل فردوسی پور نسبت به درخواستش برای مناظره واکنش نشان داد.

(image)
انتقاد تند علی کریمی نسبت به عادل فردوسی پور

About