Home » باشگاه خبر ورزشی » انتخاب کادر فنی تیم ملی کاراته تصویب شد

انتخاب کادر فنی تیم ملی کاراته تصویب شد

انتخاب کادر فنی تیم ملی کاراته تصویب شد
نخستین جلسه کمیته فنی در سال 1395 امروز با حضور تمام اعضا (17 نفر) در محل فدراسیون کاراته برگزار شد.

انتخاب کادر فنی تیم ملی کاراته تصویب شد

نخستین جلسه کمیته فنی در سال 1395 امروز با حضور تمام اعضا (17 نفر) در محل فدراسیون کاراته برگزار شد.
انتخاب کادر فنی تیم ملی کاراته تصویب شد

فروش بک لینک

About