Home » باشگاه خبر ورزشی » امیدوارم غیبت بازیکنانم زمین گیرمان نکند/ برانکو: بدون تماشاگران هم باید این بازی را ببریم

امیدوارم غیبت بازیکنانم زمین گیرمان نکند/ برانکو: بدون تماشاگران هم باید این بازی را ببریم

امیدوارم غیبت بازیکنانم زمین گیرمان نکند/ برانکو: بدون تماشاگران هم باید این بازی را ببریم
سرمربی پرسپولیس مثل همیشه امیدوار است تیمش با استفاده از فرصت ها به نتیجه دست یابد و شرایط تیمش برای کسب برتری برابر سیاه جامگان را مثبت ارزیابی می کند.

امیدوارم غیبت بازیکنانم زمین گیرمان نکند/ برانکو: بدون تماشاگران هم باید این بازی را ببریم

سرمربی پرسپولیس مثل همیشه امیدوار است تیمش با استفاده از فرصت ها به نتیجه دست یابد و شرایط تیمش برای کسب برتری برابر سیاه جامگان را مثبت ارزیابی می کند.
امیدوارم غیبت بازیکنانم زمین گیرمان نکند/ برانکو: بدون تماشاگران هم باید این بازی را ببریم

فروش بک لینک

About