Home » باشگاه خبر ورزشی » الهلالی ها در سکوت استقلالی ها شرکت نکردند!

الهلالی ها در سکوت استقلالی ها شرکت نکردند!

الهلالی ها در سکوت استقلالی ها شرکت نکردند!

ورزش سه: دیدار استقلال و الهلال با هماهنگی ناظر بازی با یک دقیقه سکوت آغاز شد؛ اما بازیکنان الهلال در این مراسم شرکت نکردند. …

الهلالی ها در سکوت استقلالی ها شرکت نکردند!

ورزش سه: دیدار استقلال و الهلال با هماهنگی ناظر بازی با یک دقیقه سکوت آغاز شد؛ اما بازیکنان الهلال در این مراسم شرکت نکردند. …

(image)
الهلالی ها در سکوت استقلالی ها شرکت نکردند!

About