Home » باشگاه خبر ورزشی » افشارزاده:/ اختلافی بین وزارت ورزش و کمیته المپیک نیست

افشارزاده:/ اختلافی بین وزارت ورزش و کمیته المپیک نیست

افشارزاده:/ اختلافی بین وزارت ورزش و کمیته المپیک نیست
مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه می‌گوید هیچ اختلافی میان وزارت ورزش و جوانان و کمیته المپیک وجود ندارد و ادامه می دهد: ما هیچ‌گاه در کار کمیته المپیک دخالت نکرده و نمی‌کنیم.

افشارزاده:/ اختلافی بین وزارت ورزش و کمیته المپیک نیست

مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه می‌گوید هیچ اختلافی میان وزارت ورزش و جوانان و کمیته المپیک وجود ندارد و ادامه می دهد: ما هیچ‌گاه در کار کمیته المپیک دخالت نکرده و نمی‌کنیم.
افشارزاده:/ اختلافی بین وزارت ورزش و کمیته المپیک نیست

فروش بک لینک

About