Home » باشگاه خبر ورزشی » اعلام دلیل خط خوردن تیموریان و نصرتی

اعلام دلیل خط خوردن تیموریان و نصرتی

اعلام دلیل خط خوردن تیموریان و نصرتی

وبسایت نود: محمد نصرتی در بازی های قبلی این تیم اشتباهات تاثیرگذاری داشته که منجر به دریافت دو گل به خودی این تیم شده است و در کنار آن یک مصدومیت جزئی باعث خط خوردن نام او از فهرست بازی با پرسپولیس شده است. …

اعلام دلیل خط خوردن تیموریان و نصرتی

وبسایت نود: محمد نصرتی در بازی های قبلی این تیم اشتباهات تاثیرگذاری داشته که منجر به دریافت دو گل به خودی این تیم شده است و در کنار آن یک مصدومیت جزئی باعث خط خوردن نام او از فهرست بازی با پرسپولیس شده است. …

(image)
اعلام دلیل خط خوردن تیموریان و نصرتی

About