Home » اخبار ورزشی بانوان » اعزام 3 ملی‌پوش آلیش‌ بانوان به جام جهانی

اعزام 3 ملی‌پوش آلیش‌ بانوان به جام جهانی

اعزام 3 ملی‌پوش آلیش‌ بانوان به جام جهانی
ملیحه فضلی، ملی‌پوش تیم آلیش بانوان پس از شروع کار خود در تیم ملی به عنوان مربی گفت: سه بانوی آلیش‌کار به جام جهانی بلاروس می‌روند.

اعزام 3 ملی‌پوش آلیش‌ بانوان به جام جهانی

ملیحه فضلی، ملی‌پوش تیم آلیش بانوان پس از شروع کار خود در تیم ملی به عنوان مربی گفت: سه بانوی آلیش‌کار به جام جهانی بلاروس می‌روند.
اعزام 3 ملی‌پوش آلیش‌ بانوان به جام جهانی

About