Home » باشگاه خبر ورزشی » اطلاعات منتشر نشده از قرارداد طارمی با الغرافه

اطلاعات منتشر نشده از قرارداد طارمی با الغرافه

اطلاعات منتشر نشده از قرارداد طارمی با الغرافه

ایران ورزشی آنلاین: درباره پرسپولیس، طارمی و الغرافه همچنان بحث های فراوانی وجود دارد. یک روز از پرداخت نشدن مبلغ رضایتنامه اخباری منتشر می شود و روز دیگر گزارش هایی پیرامون مهدی طارمی و آینده اش در این تیم. …

اطلاعات منتشر نشده از قرارداد طارمی با الغرافه

ایران ورزشی آنلاین: درباره پرسپولیس، طارمی و الغرافه همچنان بحث های فراوانی وجود دارد. یک روز از پرداخت نشدن مبلغ رضایتنامه اخباری منتشر می شود و روز دیگر گزارش هایی پیرامون مهدی طارمی و آینده اش در این تیم. …

(image)
اطلاعات منتشر نشده از قرارداد طارمی با الغرافه

About