Home » باشگاه خبر ورزشی » استعفای وزیر آموزش و پرورش

استعفای وزیر آموزش و پرورش

استعفای وزیر آموزش و پرورش

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

ایرنا نوشت: اخبار تایید نشده درفضای مجازی شایعاتی در خصوص استعفاء علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و قبول آن از سوی رئیس جمهوری درحال انتشار است.

استعفای وزیر آموزش و پرورش

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

ایرنا نوشت: اخبار تایید نشده درفضای مجازی شایعاتی در خصوص استعفاء علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و قبول آن از سوی رئیس جمهوری درحال انتشار است.

استعفای وزیر آموزش و پرورش

خرید بک لینک

About