Home » باشگاه خبر ورزشی » ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSG

ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSG

ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSG
مارکو وراتی، هافبک ایتالیایی ارزشمند باشگاه پاری سن ژرمن، در جستجوی راهی برای جدایی است.

ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSG

مارکو وراتی، هافبک ایتالیایی ارزشمند باشگاه پاری سن ژرمن، در جستجوی راهی برای جدایی است.
ادعای لوپاریزین/ مذاکره مهم وراتی با مدیر ورزشی جدید PSG

About