Home » اخبار ورزشی زنان » آمار گلزنان ایرانی در لیگ های اروپایی / قوچان‌نژاد آماده شکستن رکورد هاشمیان 

آمار گلزنان ایرانی در لیگ های اروپایی / قوچان‌نژاد آماده شکستن رکورد هاشمیان 

آمار گلزنان ایرانی در لیگ های اروپایی / قوچان‌نژاد آماده شکستن رکورد هاشمیان 
رضا قوچان نژاد با زدن 7 گل در 15 بازی برای تیم فوتبال هیرنوین هلند ،با میانگین 46 درصد گل در بازیهایش به آمار بهترین گلزن ایرانی  در یک لیگ اروپایی که مربوط به وحید هاشمیان سال 2003 است نزدیک شد .

آمار گلزنان ایرانی در لیگ های اروپایی / قوچان‌نژاد آماده شکستن رکورد هاشمیان 

رضا قوچان نژاد با زدن 7 گل در 15 بازی برای تیم فوتبال هیرنوین هلند ،با میانگین 46 درصد گل در بازیهایش به آمار بهترین گلزن ایرانی  در یک لیگ اروپایی که مربوط به وحید هاشمیان سال 2003 است نزدیک شد .
آمار گلزنان ایرانی در لیگ های اروپایی / قوچان‌نژاد آماده شکستن رکورد هاشمیان 

About