Home » باشگاه خبر ورزشی » آمادگی ورزشگاه پی‌اس‌وی برای دیدار با روستوف

آمادگی ورزشگاه پی‌اس‌وی برای دیدار با روستوف

آمادگی ورزشگاه پی‌اس‌وی برای دیدار با روستوف
ورزشگاه اختصاصی پی اس وی آماده بازی برابر روستوف در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا است.

آمادگی ورزشگاه پی‌اس‌وی برای دیدار با روستوف

ورزشگاه اختصاصی پی اس وی آماده بازی برابر روستوف در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا است.
آمادگی ورزشگاه پی‌اس‌وی برای دیدار با روستوف

About