Home » باشگاه خبر ورزشی » آدریانو: به جایی آمدم که به من امپراطور می‌گفتند

آدریانو: به جایی آمدم که به من امپراطور می‌گفتند

آدریانو: به جایی آمدم که به من امپراطور می‌گفتند
آدریانو، ستاره برزیلی و سابق اینتر دیشب در ورزشگاه سن سیرو حاضر و مورد تقدیر باشگاه سابق خود قرار گرفت.

آدریانو: به جایی آمدم که به من امپراطور می‌گفتند

آدریانو، ستاره برزیلی و سابق اینتر دیشب در ورزشگاه سن سیرو حاضر و مورد تقدیر باشگاه سابق خود قرار گرفت.
آدریانو: به جایی آمدم که به من امپراطور می‌گفتند

About